macOS Ventura stödjer inte ssh-rsa som standard. Vilket kan orsaka problem när man ansluter till vissa servrar med hjälp av sin privata SSH-nyckel.

En lösning är att lägga till följande överst i ~/.ssh/config:

HostKeyAlgorithms +ssh-rsa
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
Marco Hyyryläinen @WheresMarco