Det borde vara lag att den som skriver installationsinstruktioner för open source-projekt ska tvingas att följa dom från en ny dator. Flera gånger jag stött på instruktioner som bara inte fungerat eftersom skaparen troligen har flertalet paket installerade på sin dator som hen glömde bort. Augh.